VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Tại Sao Cơ Đốc Nhân Ở Lại Thế Gian?

Tại Sao Cơ Đốc Nhân Ở Lại Thế Gian?

Giăng 17:6-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/20/2012; 1142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.30 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.