VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Vài Nguyên Tắc Phục Vụ Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/10/2012; 696 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hiểu Trọn Sự Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Giúp Nhau Đến Gần Với Tình Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Làm thế nào để được ích lợi từ lời Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Đổi mới tâm trí (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.