VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Trách Nhiệm Của Người Cha

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/17/2012; 815 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Kêu Gọi Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
2Tác Động Của Linh Quyền (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Vài Nguyên Tắc Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Trách Nhiệm Của Người Cha (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Ba Lời Khuyên Quan Trọng (Mục Sư Đinh Văn Tư)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.