VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hãy Dọn Tấm Lòng

Giăng 1:19-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.74 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.79 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi-thiên 47 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
2Sống Trong Hy Vọng (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Mở Quà Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc