VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Đấng Cất Tội Lỗi Thế Gian

Giăng 1:14-18
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 954 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.76 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.