VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Vì Chúa Đến Bất Ngờ

Ma-thi-ơ 24:36-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 544 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 24.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
3Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ba Chiều Kích Của Sự Bình An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.