VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trong Sự Kiểm Soát Của Đức Chúa Trời

Trong Sự Kiểm Soát Của Đức Chúa Trời

Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/5/2012; 825 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 14.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)40
2Lòng Ngay Thẳng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Tặng Phẩm Không Kể Xiết (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Những Điều Cần Thấy (Phần 1) (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Người cha can đảm nuôi dưỡng những người con tin kính Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.