VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ta Sẽ Xây Hội Thánh Ta

Ta Sẽ Xây Hội Thánh Ta

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/12/2012; 653 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phân Xử Tranh Chấp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tình Yêu Chân Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Trưởng Thành Thay Vì Bỏ Cuộc - Tập Sống Kiên Nhẫn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đời sống tin kính (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Nguồn phước thật (Mục Sư Chung Tử Bửu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.