VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ta Sẽ Xây Hội Thánh Ta

Ta Sẽ Xây Hội Thánh Ta

Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/12/2012; 654 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Động Tình Tham Muốn (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Dành Một Chổ Cho Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
4Bảy Vì Thần Của Đức Chúa Trời
Những biểu hiện của Sự Xức Dầu
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1
5Vua Ngự Giá (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.