VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Khi Chúa Giê-xu Qua

Mác 6:45-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2012; 493 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 3:16:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.