VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chống Trả Sự Tấn Công Của Ma Quỉ

Chống Trả Sự Tấn Công Của Ma Quỉ

Gia-cơ 4:6-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/9/2012; 971 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.90 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.