VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Khải Tượng Từ Chúa Chính Là Tương Lai Của Chúng Ta

Châm-ngôn 23:18; Ma-thi-ơ 16:21; 2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 29:11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/9/2012; 1409 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Châm-ngôn 23, Ma-thi-ơ 16, 2 Cô-rinh-tô 4, Giê-rê-mi 29.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 23, Ma-thi-ơ 16, 2 Cô-rinh-tô 4, Giê-rê-mi 29.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.61 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
4Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Hiệp Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Hãy Đến Với Ta (Mục Sư Hoàng Siêu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.