VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Tại Sao Tôi Là Một Thành Viên Của Hội Thánh

Tại Sao Tôi Là Một Thành Viên Của Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/14/2012; 834 xem
Xem lần cuối 0.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1, , US0.73 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Đóng Đinh Chúa Lần Nữa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thờ Phượng Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Niềm An Ủi Cho Một Ông Lão (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.