VietChristian
VietChristian
nghe.app

Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Chúa Giê-xu Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-34
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 898 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.38 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.41 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Cảm Thông (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Giao Ước Phước Hạnh (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
4Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Ai? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Phước Của Người Được Tha Tội (Mục Sư Chung Tử Bửu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.