VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đấng Chịu Xức Dầu

Thi-thiên 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2016; 552 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.76 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 2.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Sống Yêu Thương (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
3Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Soi Sáng Nơi Tối Tăm (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.