VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Sức Lực Từ Chúa

Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 226 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.32 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Kiếm Khôn Ngoan Thật (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Cùng Bền Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Khôn Ngoan Từ Trên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Chúa Đã Chuẩn Bị Sẵn (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.