VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Niềm Tin Của Sự Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:33-36; Giăng 6:45-50
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 194 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.49 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 4, Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 4, Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.63 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chấp Sự, Ông Là Ai? (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Làm Vững Mạnh Linh Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
5Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.