VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Niềm Vui Giáng Sinh Trước Giáng Sinh

Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 293 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ân Sủng Đức Chúa Trời Đã Bày Tỏ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Để Trưởng Thành Trong Ơn Cứu Rỗi (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Phúc Âm Phao-lô (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Khoe Mình Trong Sự Yếu Đuối (Mục Sư Hồ Thế Nhân)2
5Lấy Gì Đền Đáp (Mục Sư Nguyễn Sang)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới | Liên Lạc