VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Spring Photo

Đặc Ân Biết Đấng Christ

Phi-líp 3:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/2/2012; 578 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.79 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.