VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Đừng Để Trống Không

Ma-thi-ơ 12:43-45
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2012; 440 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cùng Tắc Biến (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Thuở Đó Và Giờ Đây (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Cơ Hội Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Một người hết lòng tìm kiếm tấm lòng của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Lửa Thử Vàng (Mục Sư Trần Hữu Thành)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.