VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đóng Đinh Trên Thập Giá

Đóng Đinh Trên Thập Giá

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 853 xem
Xem lần cuối 0.57 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.62 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Mối Quan Hệ Tuyệt Vời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chớ Quên Các Ân Huệ Của Ngài (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.