VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Năm Tác Động Của Chúa Trên Hội Thánh

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/2/2012; 569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.77 phút
2, Germany21.17 phút
3, France36.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trang Đời Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)6
2Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
3Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Năm Tác Động Của Chúa Trên Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
5Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.