VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sự Hòa Thuận Trong Hội Thánh

Sự Hòa Thuận Trong Hội Thánh

Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/13/2013; 875 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.01 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.