VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Xin Chớ Để Chúng Tôi Bị Cám Dỗ

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 6:13; Ma-thi-ơ 26:36-42
Pastor Michael Faber
C:3/3/2013; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Ma-thi-ơ 6, Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Ma-thi-ơ 6, Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Phục Sự Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đức Chúa Trời hành động trong Sự Giáng Sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Sự Khác Nhau Giữa Con Cái Và Tôi Tớ/Kẻ Làm Thuê (Mục Sư Chương Thanh Lâm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.