VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù

Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù

Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:3/10/2013; 808 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.