VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Phục Vụ Trong Sự Xức Dầu

Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2013; 1115 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.37 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.