VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Lòng Bạn Có Mềm Mại?

Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/21/2013; 585 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 2:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.