VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Con Đức Chúa Trời

Con Đức Chúa Trời

Giăng 10:22-42
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/28/2013; 1497 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Anh Hùng Và Thời Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lễ Lá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vì Sao Chúa Chết Đau Thương? (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.