VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Vì Con, Mẹ Sống

Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/12/2013; 1251 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1, , US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)7
3Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
4Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
5Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá? (Mục Sư Đặng Quy Thế)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.