VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Mười Đặc Điểm Của Hội Thánh Đầu Tiên

Mười Đặc Điểm Của Hội Thánh Đầu Tiên

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/19/2013; 2264 xem 20 lưu
Xem lần cuối 0.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.