VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Nền Tảng của Niềm Tin Cứu Rỗi

Ma-thi-ơ 5:1-11; Lu-ca 18:9-14
Pastor Michael Faber
C:8/4/2013; 467 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.63 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 18.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.