VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Của Quí Trong Chậu Đất

Của Quí Trong Chậu Đất

2 Cô-rinh-tô 4:7-18
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:8/4/2013; 773 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đeo Đuổi Điều Tốt Nhất (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
4Nơi Ẩn Náu Và Sức Mạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Vẻ Đẹp Bên Trong Của Người Phụ Nữ Cơ-đốc (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.