VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Serve One Another

Ga-la-ti 5:13-14; Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/11/2013; 258 xem
Xem lần cuối 1.34 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5, Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5, Ma-thi-ơ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US1.36 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Và Sống II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Tìm Chúa Cứu Thế (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Lời Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đường Về Nhà Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Gia Phả Nhà Vua (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.