VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Sống Tỉnh Thức

Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/24/2013; 476 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Give Thanks For Salvation (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con (Pastor Evan Lee Dahl)1
3Được Chúa Cho Biết (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
4Tạ Ơn Về Sự Cứu Rỗi (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Người Tin Chúa Phải Chuẩn Bị Giáng Sinh Thế Nào? (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.