VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Phao-lô Với 1 Cô-rinh-tô 13

1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/22/2013; 1566 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1, , US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Cơ Hội Đầu Dịp Tiện Cuối (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Sao Ngươi Khóc? (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Kinh Nghiệm Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Phục Hưng Từ Lời Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.