VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Biết Cha

Biết Cha

Giăng 14:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/22/2013; 1546 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng).


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Vai Trò Của Đau Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Hạnh Phúc Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ánh Sáng Cho Trần Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.