VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Autumn Photo

Cầu Nguyện - Trình Dâng Lời Thỉnh Cầu: Tha Thứ Từ Cha

Ma-thi-ơ 6:12,14-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/6/2013; 1635 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.74 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Tuyên Ngôn Nước Trời (Bài Giảng Trên Núi).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.