VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đức Chúa Trời Có Thể Dùng Bạn Không?

Đức Chúa Trời Có Thể Dùng Bạn Không?

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/13/2013; 559 xem
Xem lần cuối 0.80 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.80 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Phán Bạn Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.