VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Nơi Nhận Trợ Giúp Khi Đau Khổ

Nơi Nhận Trợ Giúp Khi Đau Khổ

Gia-cơ 4:7-10
Pastor Dwayne Nordstrom
C:10/20/2013; 599 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.52 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.73 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Con Người Đền Ơn Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Làm Phẳng Lối Gập Ghềnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Thái Độ Của Đấng Christ (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.