VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Winter Photo

Để Cầu Nguyện Có Quyền Năng Và Linh Nghiệm

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/10/2013; 916 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.54 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.