VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Có Biết Đến Chúng Ta Chăng?

Khải-huyền 2:2-5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/2/2013; 667 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.89 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castro Valley.


SốKhách từMới xem
1, , US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)51
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
340 Năm Nhìn Lại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.