VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Người Được Ơn

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/1/2013; 1513 xem 17 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Lễ Giáng Sinh, Câu Chuyện Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)80
2Mục Vụ Của Tôi Tại Hội Thánh Orange (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sola Scriptura (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.