VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Chức Vụ Của Giăng Báp Tít

Chức Vụ Của Giăng Báp Tít

Giăng 1:6-8; Giăng 15:37
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/1/2013; 1016 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1, Giăng 15.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.