VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Tấm Lòng Người Chăn

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/1/2013; 656 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.83 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, , US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Điều Ngăn Trở Lời Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tiệc Thánh có gì đặc biệt? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Đi Tìm Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.