VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Quyết Tâm Làm Một Người Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-xê-chi-ên 36:26; Giăng 3:3; Rô-ma 12:2; Tít 3:5; Gia-cơ 1:18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/5/2014; 1897 xem 31 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5, Ê-xê-chi-ên 36, Giăng 3, Rô-ma 12, Tít 3, Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5, Ê-xê-chi-ên 36, Giăng 3, Rô-ma 12, Tít 3, Gia-cơ 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.