VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Lời Cầu Xin Tốt Nhất

1 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/5/2014; 1035 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Các Vua 3, Châm-ngôn 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Các Vua 3, Châm-ngôn 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ưu Tiên Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Khải Tượng Về Cừu Và Dê (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Không Còn Cô Đơn (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Năm Mới Tư Duy Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Lấy Lời Cảm Tạ Mà Đến Trước Mặt Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.