VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Spring Photo

Thống Trị Thế Giới Hay Thờ Phượng Thiên Chúa

Ê-sai 41:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2014; 775 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.66 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 41.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 41.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.