VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 2249 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vua Đến (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
2Bài Ca Sau Giáng Sinh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Ngã Lòng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Gốc Nho Và Nhánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Xuân Vĩnh Cửu (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.