VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Yêu Như Chúa Yêu

Giăng 13:34-35
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/9/2014; 559 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1, , US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Mừng Cho Mọi Người (Mục Sư Mã Phúc Thạch)4
2Phước Hạnh Bởi Chúa Phục Sinh (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
3Hai Môn Đồ Trên Đường Em-mau (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
4Niềm vui của người cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Hy Vọng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.