VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Quyền Chủ Tể Của Đức Chúa Trời

Ê-sai 44:24-45:25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/16/2014; 466 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 44.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 44.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.